Contacts

Daniel Wigren

Daniel Wigren

Sales Manager - CXO
+46 766 279 980
Jörgen Mossberg

Jörgen Mossberg

Business development - Sales Mid & East
+46 722 543 564
Pontus Rosengren

Pontus Rosengren

Head of Southeast Asia – Sales
+46 721 899 751
Kajsa Danielsson

Kajsa Danielsson

Business Development - Marketing - Sales
+46 705 357 676
Eric Gustafsson

Eric Gustafsson

Business Development - Consultant Manager West
+46 766 279 998
Lennart Nilsson

Lennart Nilsson

Business Development - Consultant Manager East
+46 707 285 843
ROY ANDERSSON

ROY ANDERSSON

Ph.D, Docent, Associate Professor, R&D
+46 705 176 911
Anders Danielsson

Anders Danielsson

Senior consultant
+46 766 279 981
Andreas Rosén

Andreas Rosén

Senior consultant
+46 703 500 308
Arvid Nilsson

Arvid Nilsson

Senior consultant
+46 766 279 992
BJÖRN KANGE

BJÖRN KANGE

Senior consultant
+46 721 899 050
Bo Berg

Bo Berg

Senior consultant
+46 766 279 996
Henrik Widlund

Henrik Widlund

Senior consultant
+46 738 385 340
Jerker Karlsson

Jerker Karlsson

Senior consultant
+46 766 279 882
Kåre Folkeson

Kåre Folkeson

Senior consultant
+46 766 279 982
Ludvig Stavenheim

Ludvig Stavenheim

Senior consultant
+46 766 279 984
Mathias Jönsson

Mathias Jönsson

Senior consultant
+46 721 899 754
Mårten Tyllström

Mårten Tyllström

Senior consultant
+46 721 899 758
Oskar Hård

Oskar Hård

Senior consultant
+46 766 279 990
Patrik Skoglund

Patrik Skoglund

Senior consultant
+46 766 279 994
Peder Hallberg

Peder Hallberg

Senior Lean Management Advisor
+46 761 063 661
Per Börjesson

Per Börjesson

Senior consultant
+46 766 279 907
Petteri Koste

Petteri Koste

Senior consultant
+46 766 279 710
Pär Rohman

Pär Rohman

Senior consultant
+46 722 543 565
Yogesha Shivappa

Yogesha Shivappa

Senior consultant
+46 763 142 509
Divya Kara

Divya Kara

Consultant
+46 721 899 750
Jonas Wickman

Jonas Wickman

Consultant
+46 766 279 995
Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Industry PhD
+46 721 899 757
Gaurav Garg

Gaurav Garg

Industry PhD
+46 766 279 985
Anna Andersson

Anna Andersson

Lead Engineer - Lean manufacturing products
+46 721 899 761
Håkan Mattsson

Håkan Mattsson

Lean Solution Consultant
+46 721 899 762
Fabian Blomberg

Fabian Blomberg

Engineer - Lean manufacturing products
+46 721 899 001
Niklas Timhagen

Niklas Timhagen

Consultant - Lean Manufacturing Products
+46 721 899 765
Tomasz Wiatr

Tomasz Wiatr

Lean Assembly
+46 721 875 640
Nattika Dechkunakorn

Nattika Dechkunakorn

Head of Robotics - Virtual Thailand
Samang Booranakiti

Samang Booranakiti

Sales Thailand - Visual Components